Politika HR

HR strategie

SPOKOJENÍ A KOMPETENTNÍ ZAMĚSTNANCI -> SPOLEČNÝ RŮST -> ÚSPĚCH

  1. Nábor a udržení talentu: Věříme, že každý člověk má talent a pokud je správně využit, mají z toho prospěch a radost všichni. Uvědomujeme si, že pracovat s talentem je kritické pro náš úspěch. Pro oslovení a udržení talentovaných zaměstnanců nabízíme konkurenceschopné odměňování a benefity, stejně jako možnosti rozvoje a růstu pro každého.
  2. Zapojení zaměstnanců: Zaměřujeme se na budování pozitivní pracovní kultury a zapojení zaměstnanců do dění skrze pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, průzkumy spokojenosti a politiku otevřených dveří.
  3. Diverzita a začlenění: Jsme si vědomi a ceníme si hodnoty diverzních týmů. Svými aktivitami a nastavenými procesy podporujeme jejich budování v pracovním prostředí.
  4. Rozvoj talentů: Investujeme do rozvoje našich lidí prostřednictvím konceptu firemních Akademií. Ty nabízí nejen možnosti školení v profesní oblasti, oblasti osobního rozvoje, ale také možnosti kariérního růstu.
  5. Plánování pracovní síly a nástupnictví: Pravidelně hodnotíme požadavky na úroveň pracovní síly a tvoříme plány na zabezpečení kvalifikovaných zaměstnanců do správných pozic. Máme vypracované plány nástupnictví tak, abychom zabezpečili předání klíčového know-how na kompetentní zaměstnance.
  6. Soulad se zákony a předpisy: Pracujeme eticky. Naše předpisy a HR politiky jsou plně v souladu s platnými zákony a regulacemi.
  7. Vztahy se zaměstnanci: Tvoříme a implementujeme efektivní aktivity na budování vztahu se zaměstnanci. Otevřeně komunikujeme, věci řešíme, podporujeme aktivity posilující týmovou spolupráci a zabýváme se zpětnou vazbou od našich kolegů.

HR mise

Profesionálně, efektivně a inovativně hledat, rozvíjet a motivovat k dlouhodobé spolupráci talentované a vysoce výkonné zaměstnance.

HR vize

Podporovat udržitelný rozvoj silné skupiny, kde je každá z firem preferovaným a uznávaným zaměstnavatelem ve svém oboru a kraji, a to díky  kultuře stavějící na profesionalitě, zkušenostech, osobní zodpovědnosti, inovacích a týmové spolupráci