FINANCE MANAGER (Finanční manažer /provoz, správa kapitálových účastí)

Společnost
MTX Renewables

Místo
Praha

Pokud jste nadšenec do projektů zaměřených na udržitelnost a ekologii, které mají vliv na ochranu životního prostředí, staňte se členem/členkou týmu nové energetické divize skupiny MTX RENEWABLES, Member of MTX GROUP.  Nová divize je zodpovědná za projekty v oblasti vývoje a výstavby nových technologií, obnovitelných zdrojů energie, recyklace a cirkulární ekonomiky.

Na podporu, metodické vedení a koordinaci činností ve finanční oblasti divize hledáme Finance Manager/ku, jehož cílem je zajistit včasný, přesný, úplný a jednotný finanční reporting v souladu s interními a mezinárodními reportingovými standardy a vedení skupinového IT oddělení.

Jaké budou vaše hlavní zodpovědnosti: 

 • Poskytovat metodické vedení a řízení procesu manažerského účetnictví skupiny MTX Renewables (dále jen „MTX RE“)
 • Konsolidovat, třídit, analyzovat a interpretovat finanční data firem v MTX RE a navrhovat opatření vedoucí ke zlepšování finančních výsledků jednotlivých firem
 • Řídit povinnosti MTX RE v oblasti účetního výkaznictví a odpovídat za přípravu a předložení konsolidovaných účetních závěrek
 • Koordinovat a spoluvytvářet, navrhovat a spravovat dlouhodobé finanční a daňové struktury skupiny MTX RE
 • Spolupracovat na vyhodnocování akvizičních příležitostí
 • Hodnotit návratnosti CAPEX v rámci jednotlivých SPV
 • Transfer pricing policy – nastavovat a dohlížet nad dodržováním pravidel
 • Zajistit distribuci požadavků na ad hoc analýzy a konsolidaci výstupů z jednotlivých firem MTX RE
 • Konsolidovat a připravovat finanční prezentace
 • Podílet se na komunikaci s externími partnery (auditoři, banky, zákazníci skupiny)
 • Budovat produktivní pracovní vztahy se zúčastněnými stranami s cílem porozumět jejich obchodním činnostem a potřebám finančních informací koncových uživatelů
 • Řídit vztahy s firmami MTX RE za účelem dosažení souladu v klíčových obchodních strategiích a rozhodnutích
 • Navrhovat, implementovat a revidovat finanční směrnice, politiky a postupy skupiny cílem neustále zlepšovat současné postupy
 • Metodicky zajišťovat, koordinovat a podporovat přípravu ročních rozpočtů ve firmách skupiny a následně je konsolidovat

Co byste měl/a mít a umět:  

 • VŠ vzdělání finance / ekonomika / účetnictví
 • Znalost IFRS standardů
 • Znalost vytváření finančních modelů, modelů návratnosti
 • Znalost Reportingu pro financující instituce
 • Relevantní min 5 letá praxe s finančním managementem a controllingem
 • Prokazatelná min 3 letá zkušenost s group controllingem ve skupině (konsolidace)
 • Zkušenost se zastupováním zaměstnavatele externě směrem k daňovým poradcům, auditorům, bankám a dodavatelům služeb/produktů
 • Silné analytické a koordinační schopnosti
 • Zkušenosti s vedením projektů
 • Hledáme samostatnou, zodpovědnou, strukturovanou a vyzrálou osobnost schopnou vést samostatně obchodní jednání na všech úrovních
 • Vynikající znalost MS Office
 • Čeština na úrovni rodilý mluvčí, angličtina na úrovni min B2

Co nabízíme my:  

 • Klíčovou roli ve finančním řízení holdingu
 • Zajímavou, náročnou a měnící se náplň práce
 • Úzká spolupráce se CFO MTX Group
 • Zázemí renomované, stabilní a silné skupiny
 • Možnost učit se a profesně růst
 • Možnost navrhovat a zavádět nové postupy
 • Pracovní místo na prestižní adrese na Praze 1
 • Motivační finanční ohodnocení
 • Možnost přispět svou prací k ochraně životního prostředí

Zobrazit všechny pozice